Можете да се свържете с нас на:

087 6666 388

office@imunits.com

https://www.facebook.com/intelligentmedicalunits